Regulamin

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 1. Warunki ogólne

Regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem  www.arsylion.pl prowadzonym przez firmę

F.P.H.U. Arsylion Arkadiusz Kołacz

ul. Łagodna 29

34-325 Łodygowice

NIP: 937-227-44-77, Regon 240894081

Kupujący może kontaktować się z firmą Arsylion:

a) pod adresem e-mail: arsylion@wp.pl

b) telefonicznie: 608 48 33 28

c) listownie na adres: F.P.H.U. Arsylion Arkadiusz Kołacz, ul. Łagodna 29, 34-325 Łodygowice

§ 2. Składanie zamówień

1. Zamówienia w sklepie internetowym firmy ARSYLION, zwanego dalej Sklepem, mogą być dokonywane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu na zasadzie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a firmą F.P.H.U. ARSYLION - Sprzedającym.

3. Złożenie zamówienia jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i po zaakceptowaniu jego treści.


4. Warunkiem koniecznym do realizacji składanego zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Przy składaniu zamówienia prosimy o podawanie numeru telefonu, aby w razie pojawienia się problemów z dostarczeniem przesyłki istniała możliwość kontaktu z Państwem.
W przypadku wpisania przez Zamawiającego błędnego lub niekompletnego adresu i zwrocie przesyłki przez Pocztę Polską lub innego doręczyciela, przy powtórnej wysyłce towaru firma
F.P.H.U. ARSYLION dolicza koszty zwrotu pierwszej przesyłki.

5. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto (zawierają VAT). Za cenę wiążącą do zrealizowania zamówienia uważa się cenę obowiązującą w dniu złożenia zamówienia. Opłaty za przesyłkę widniejące w sklepie dotyczą wyłącznie przesyłek krajowych. Opłaty za przesyłki zagraniczne ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.

6. Kupujący otrzymuje od Sklepu automatycznie wysyłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Do każdego zakupu Kupujący otrzymuje paragon, bądź na wyraźne życzenie fakturę VAT. Wystawiana jest ona zgodnie z informacjami podanymi w zamówieniu.

§ 3. Towar i warunki reklamacji

Biżuteria wystawiana w sklepie jest zawsze nowa, zgodna z opisem i wolna od wad. W razie jakichkolwiek wątpliwości przed zakupem prosimy o maila. Prosimy o zwrócenie uwagi, że biżuteria wykonywana jest ręcznie, każdy egzemplarz jest niepowtarzalny i w minimalnym stopniu może różnić się od siebie. Na wygląd prezentowanych zdjęć biżuterii ma wpływ również ustawienie parametrów monitora. Kupujący ma prawo do składania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, lub uszkodzenie powstało podczas dostawy, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

§ 4. Miejsce i sposób złożenia reklamacji

Reklamacja powinna zawierać:

a) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji (opis czego reklamacja dotyczy), w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady; (data zawarcia umowy)

b) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

c) danych kontaktowych składającego reklamację (nick z allegro ,imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres Kupującego)

Reklamacje można składać na adres e-mail arsylion@wp.pl, lub pisemnie na adres F.P.H.U. Arsylion Arkadiusz Kołacz, ul. Łagodna 29, 34-325 Łodygowice

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Po odesłaniu reklamowanego przedmiotu sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

§ 5. Możliwość zwrotu zakupionego towaru

Przed dokonaniem zwrotu prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy),

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) klientowi przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia oraz możliwość zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie do 14 dni kalendarzowych. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość można przesłać drogą:

a) elektroniczną na adres e-mail arsylion@wp.pl

b) wraz ze zwracanym towarem listownie na adres sprzedawcy  F.P.H.U. Arsylion Arkadiusz Kołacz, ul. Łagodna 29, 34-325 Łodygowice.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny do pobrania w stopce sklepu w zakładce regulamin - formularz zwrotu do pobrania

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

Sprzedający zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić kupującemu dokonane przez niego płatności z wyjątkiem:

a) Jeżeli kupujący wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na aukcjach, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami).

b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy

c) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

d) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (biżuteria na zamówienie) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

e) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.

Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

§ 6. Płatności

Na płatność za zakupiony towar czekamy do 7 dni od zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

Dostępne formy płatności za zakupiony produkt:

- płatność gotówką - odbiór osobisty

- płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy:
ING Bank Śląski
F.P.H.U. ARSYLION Arkadiusz Kołacz
ul. Łagodna 29
34 - 325 Łodygowice
nr konta: 93 1050 1070 1000 0090 6152 9112

- płatność za pobraniem - płatne przy odbiorze przesyłki

- płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Karty płatnicze:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT. W przypadku chęci jej otrzymania,niezwłocznie po zakupie proszę o przesłanie pełnych danych do faktury.

§ 7. Wysyłka i terminy dostawy

Zakupiony towar zostanie wysłany w ciągu dwóch dni roboczych od zaksięgowania pieniędzy na koncie, o czym zawsze informujemy Kupującego w mailu. Towar wysyłamy listem poleconym priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.


Koszt wysyłki przy wpłacie na konto, niezależnie od ilości zakupionego towaru jest jeden. Cena wysyłki zawiera 23% podatek VAT, który płaci sprzedawca, ponieważ większość usług Poczty jest zwolniona z podatku VAT

§  8. Polityka prywatności

Ochrona Twojej prywatności oraz bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych jest dla nas priorytetem. Postaramy się w sposób prosty i zrozumiały przedstawić Ci politykę przetwarzania Twoich danych w czasie korzystania z usług naszego sklepu.

Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - rozporządzenie ogólne dotyczące ochrony danych w odniesieniu do danych osobowych jest

F.P.H.U. Arsylion Arkadiusz Kołacz

ul. Łagodna 29

34-325 Łodygowice

NIP: 937-227-44-77 ; Regon: 240894081

 

1. Dane osobowe i ich cel przetwarzania

Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon, nazwa firmy, NIP) i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne i będzie wykorzystywane wyłącznie do:

- składania, obsługi i realizacji zamówienia

- rejestracji konta w sklepie

- korzystania z usług sklepu

- korzystania z przysługujących Państwu uprawnień konsumenckich (np. reklamacje, odstąpienie od umowy)

 

Zapewniamy również kontakt ze sklepem przez formularz kontaktowy, który wymaga niezbędnych danych do skontaktowania się z Klientem w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytania.

Brak zgody na podanie i przetwarzanie danych oznaczonych jako obowiązkowe spowoduje, że zrealizowanie zamówienia i korzystanie z usług sklepu może być niemożliwe.

 

2. Dane osobowe - odbiorcy zewnętrzni

W celu zrealizowania zamówienia i możliwości dostarczenia zakupionych przedmiotów do Klienta dane takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, przekazywane są Poczcie Polskiej i firmie kurierskiej oraz odpowiednim niezbędnym organom publicznym powiązanym z Administratorem, operatorom płatności i bankom, podmiotom świadczącym usługi księgowe - tylko w zakresie w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępniania im danych.

 

3. Dane osobowe - bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań zarówno technicznych jak i organizacyjnych, aby powierzone i przetwarzane dane były w nasze firmie bezpieczne. W celu zagwarantowania poufności i bezpieczeństwa transmisji danych przesyłanych pomiędzy serwerem a przeglądarką użytkownika stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Użytkownik korzystający ze strony ma pewność, że przesyłane informacje nie trafią w niepowołane ręce.

 

4. Dane osobowe - okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami o przechowywaniu dokumentów księgowych (dotyczy dokumentów sprzedaży). Dane adresowe przechowywane są do momentu wygaśnięcia rękojmi. Po wyżej wymienionych okresach dane są usuwane.

 

5. Dane osobowe - uprawnienia, prawo sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do przeniesienia oraz żądania całkowitego ich usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z prawem). Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych w każdej chwili można z tego zrezygnować i wnieść sprzeciw.

Swoje uprawnienia prosimy realizować wysyłając maila na adres: arsylion@wp.pl

 

6. Dane osobowe - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli macie Państwo zastrzeżenie co do przetwarzania swoich danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Cookies (ciasteczka)

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do F.P.H.U. ARSYLION
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
F.P.H.U. ARSYLION używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści, zdjęcia produktów oraz fotografie zamieszczone na stronie www.arsylion.pl są własnością firmy F.P.H.U. ARSYLION. Kopiowanie, powielanie i wykorzystanie w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy F.P.H.U. ARSYLION jest surowo zabronione.
2. Kolory, wygląd, kształt niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów (fotografia oraz monitory komputerowe nie zawsze są w stanie oddać rzeczywisty kolor przedmiotów).

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl